Tilbage til sagsoversigten


Til Salg:      Sagsnr: E786
ODENSE  Produktionsejendom

Sandvadvej 2
5210 Odense NV      
Solgt

Værkstedsejendom med produktion som formål, men kan anvendes til mange andre former for f.eks. lagervirksomhed, agentur/lager.
Hovedbygningen er på 860 m2 og opdelt i et større lokale samt et mindre, begge med rulleporte og god lofthøjde.
Indenfor bygningens område er der indrettet welness-område, omklædnings- og badefaciliteter, kantine med mindre køkken, toilet, chefkontor, og administrationskontorer, ligesom er der værkførerkontor i hallen.
Over dette omr�de der indbygget loftetage, til almindelig lager.
Bygningen opvarmes med fjernvarme.
I tilknytning til hovedbygningen er 289 m2 stort område, til af- og pålæsning af varer samt lager med ca. 6 meter høj port.
Gode tilkørselsmuligheder og parkeringsmuligheder for biler.

Grundskyld til kommunen kr. 5.123,56
Dækningsafgift erhverv kr.16.131,78
Renovation kr. 1.042,00
Vandafgift kr. 1.337,00
Rottebekæmpelse kr. 40,71
Forsikring afsat kr. 6.000,00
Vedligeholdelse afsat kr.15.000,00
I alt kr.43.475.05


Det bemærkes, at ejendommen er momsregistreret.
Rentabilitet:
Med udgangspunkt i en forsigtig beregning af rentabiliteten vil denne se s�ledes ud:

Salgspris kr. 2.400.000,00

Lejeindt�gt kr.480.000,00

med fradrag af driftsudgifter bliver bel�bet til forrentning kr. 43.475.05

Der er s�ledes tale om en god forrentning i ejendommen p� 9.29 %.


Ejendommen udbydes til kr. 4.700.000,00 hvilken v�rdi er baseret p� kontant betaling, idet s�lger forventer at k�ber selv forest�r finansieringen.