Tilbage til sagsoversigten


Til Salg:      Sagsnr: E-829
Flot ejendom med stor lagerhal og elegant kontorafdeling

Guldalderen 8
2640 Hedehusene      
Solgt

Velbeliggende produktionsejendom, beliggende tæt ved motorvejsnettet, således at infrastrukturen er optimal.

Hallen er på ca. 380 m2 med god volume og væghøjde, således at der kan stå pallereoler i 3 lag i ydersiden og 4 højder på midten, hvilke giver gode muligheder for en effektiv udnyttelse.
Når dertil lægges at der er stor højde på porten, kan lokalet udnyttes optimalt.
Gode muligheder for effektiv aflæsning.

Kontordelen er på 170 m2 og ligger i tilknytning til produktionsdelen, således at der er god forbindelse mellem administrationen og produktionen.
Kontordelen indeholder dels ledelseskontor såvel som stort fælleskontor samt mindre kontor, kantine, arkiver og toiletter.


Bebygget areal: 540 m2 som fordeles på 380 m2 lager og 160 m2 kontor.
Grundareal ifølge tingbogen 2572 m2
Ejendomsværdi pr. 01.10.2016: kr. 2.650.000,00 heraf grundværdi 848.800,00

Årlig lejeindtægt: kr. 340.000,00

Ejendomsskatter: kr. 28.415,68
Forsikring kr. 12.942,00
Ren- og vedligeholdelse kr. 15.000,00
I alt kr. 56.357,68


Baseret på salgspris kr. 4.700.000,00 vil forrentningsprocenten være 6,03%

Vi fremviser gerne denne flotte ejendom, og drøfter købsmulighederne.